آموزش های کاربردی رفع ارور و حل مشکلات نرم افزاری و بازی هاژانویه 2017 - آموزش های کاربردی رفع ارور و حل مشکلات نرم افزاری و بازی ها

ماه: ژانویه 2017

رفع ارور xinput1_3.dll

اگر در هنگام نصب بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور xinput1_3.dll مواجه شده اید ابتدا باید فایل های مربوطه که در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم را دانلود کرده و بعد…

رفع ارور msvcp120.dll

اگر در هنگام نصب بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcp120.dll مواجه شده اید ابتدا باید فایل های مربوطه که در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم را دانلود کرده و بعد…

رفع ارور msvcr110.dll

اگر در هنگام نصب بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcr110.dll مواجه شده اید ابتدا باید فایل های مربوطه که در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم را دانلود کرده و بعد…

رفع ارور d3dx9_39.dll

اگر در هنگام نصب بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور d3dx9_39.dll مواجه شده اید ابتدا باید فایل های مربوطه که در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم را دانلود کرده و بعد…