آموزش های کاربردی رفع ارور و حل مشکلات نرم افزاری و بازی هاژانویه 2019 - آموزش های کاربردی رفع ارور و حل مشکلات نرم افزاری و بازی ها

ماه: ژانویه 2019

رفع ارور mfcore.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور mfcore.dll مواجه شده اید روش اول: بسته به نوع ویندوز خود, یکی از آپدیت های زیر را دانلود و نصب کنید Media pack…

رفع ارور msvcp110d.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcp110d.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…

رفع ارور msvcp120d.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcp120d.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…