خانه / Edius

Edius

آموزش کار با نرم افزار EDIUS (بخش پنجم)

ادیوس یکی از نرم افزار های موفق در زمینه میکس و مونتاژ حرفه ای فیلم می باشد و اگر حرفه شما در زمینه با میکس و مونتاژ ویدیو باشد احتمالا با نرم افزار EDIUS دست و پنجه نرم کرده اید و یا اسم این نرم افزار را شنیده اید.

ادامه مطلب »

آموزش کار با نرم افزار EDIUS (بخش چهارم)

ادیوس یکی از نرم افزار های موفق در زمینه میکس و مونتاژ حرفه ای فیلم می باشد و اگر حرفه شما در زمینه با میکس و مونتاژ ویدیو باشد احتمالا با نرم افزار EDIUS دست و پنجه نرم کرده اید و یا اسم این نرم افزار را شنیده اید.

ادامه مطلب »

آموزش کار با نرم افزار EDIUS (بخش سوم)

ادیوس یکی از نرم افزار های موفق در زمینه میکس و مونتاژ حرفه ای فیلم می باشد و اگر حرفه شما در زمینه با میکس و مونتاژ ویدیو باشد احتمالا با نرم افزار EDIUS دست و پنجه نرم کرده اید و یا اسم این نرم افزار را شنیده اید.

ادامه مطلب »

آموزش کار با نرم افزار EDIUS (بخش دوم)

ادیوس یکی از نرم افزار های موفق در زمینه میکس و مونتاژ حرفه ای فیلم می باشد و اگر حرفه شما در زمینه با میکس و مونتاژ ویدیو باشد احتمالا با نرم افزار EDIUS دست و پنجه نرم کرده اید و یا اسم این نرم افزار را شنیده اید.

ادامه مطلب »

آموزش کار با نرم افزار EDIUS (بخش اول)

ادیوس یکی از نرم افزار های موفق در زمینه میکس و مونتاژ حرفه ای فیلم می باشد و اگر حرفه شما در زمینه با میکس و مونتاژ ویدیو باشد احتمالا با نرم افزار EDIUS دست و پنجه نرم کرده اید و یا اسم این نرم افزار را شنیده اید.

ادامه مطلب »