رفع ارور و خطای ویندوز – آموزش کاربردی – حل مشکلات بازی و نرم افزاربازی بایگانی - رفع ارور - err0r.ir

دسته: بازی

رفع ارور binkw64.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور binkw64.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه نرم افزار RAD Video Tools را دانلود و نصب کنید برای نصب RAD Video Tools وارد…

رفع ارور binkw32.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور binkw32.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه نرم افزار RAD Video Tools را دانلود و نصب کنید برای نصب RAD Video Tools وارد…

رفع ارور ovbaseif.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور ovbaseif.dll مواجه شده اید روش اول: از نرم افزار DLL-Files Fixer و All in One Runtimes استفاده كنيد روش دوم: ابتدا باید فایل مربوطه که در ادامه…

رفع ارور extensionhookumode.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور extensionhookumode.dll مواجه شده اید روش اول: از نرم افزار DLL-Files Fixer و All in One Runtimes استفاده كنيد روش دوم: ابتدا باید فایل های مربوطه که در ادامه…

رفع ارور wmp.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور wmp.dll مواجه شده اید روش اول: از نرم افزار DLL-Files Fixer و All in One Runtimes استفاده كنيد روش دوم: ابتدا باید فایل های مربوطه که در…

رفع ارور bink2w64.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور bink2w64.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه نرم افزار RAD Video Tools را دانلود و نصب کنید برای نصب RAD Video Tools وارد…

رفع ارور mfc140u.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور mfc140u.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…

رفع ارور mss32.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور mss32.dll مواجه شده اید روش اول: از نرم افزار DLL-Files Fixer و All in One Runtimes استفاده كنيد روش دوم: ابتدا باید فایل مربوطه که در ادامه…