رفع ارور و خطای ویندوز – آموزش کاربردی – حل مشکلات بازی و نرم افزارارور dll بایگانی - رفع ارور - err0r.ir

برچسب: ارور dll

رفع ارور acbrandres.dll

آموزش رفع ارور acbrandres.dll اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار موردنظر با ارور acbrandres.dll مواجه شده اید، مراحل زیر را انجام دهید. روش اول: از نرم افزار DLL-Files Fixer و All in One Runtimes استفاده كنيد. نرم…

رفع ارور d3dx9_26.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور d3dx9_26.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه DirectX 9.0c را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک کنید روش دوم: از نرم…

رفع ارور unityplayer.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور unityplayer.dll مواجه شده اید روش اول: از نرم افزار DLL-Files Fixer و All in One Runtimes استفاده كنيد روش دوم: ابتدا باید فایل های مربوطه که در ادامه…

رفع ارور tbbmalloc.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور tbbmalloc.dll مواجه شده اید روش اول: از نرم افزار DLL-Files Fixer و All in One Runtimes استفاده كنيد روش دوم: ابتدا باید فایل های مربوطه که در…

رفع ارور bink2w32.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور bink2w32.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه نرم افزار RAD Video Tools را دانلود و نصب کنید برای نصب RAD Video Tools وارد این…

رفع ارور binkw64.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور binkw64.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه نرم افزار RAD Video Tools را دانلود و نصب کنید برای نصب RAD Video Tools وارد…

رفع ارور binkw32.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور binkw32.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه نرم افزار RAD Video Tools را دانلود و نصب کنید برای نصب RAD Video Tools وارد…

رفع ارور ovbaseif.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور ovbaseif.dll مواجه شده اید روش اول: از نرم افزار DLL-Files Fixer و All in One Runtimes استفاده كنيد روش دوم: ابتدا باید فایل مربوطه که در ادامه…

رفع ارور extensionhookumode.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور extensionhookumode.dll مواجه شده اید روش اول: از نرم افزار DLL-Files Fixer و All in One Runtimes استفاده كنيد روش دوم: ابتدا باید فایل های مربوطه که در ادامه…

رفع ارور wmp.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور wmp.dll مواجه شده اید روش اول: از نرم افزار DLL-Files Fixer و All in One Runtimes استفاده كنيد روش دوم: ابتدا باید فایل های مربوطه که در…