رفع ارور و خطای ویندوز – آموزش کاربردی – حل مشکلات بازی و نرم افزارارور های رایج در همه بازی ها بایگانی - صفحه 3 از 9 - رفع ارور - err0r.ir

دسته: ارور های رایج در همه بازی ها

مجموعه نرم افزارهای لازم برای اجرای بازی ها و نرم افزار ها

چه نرم افزاری برای اجرای بهتر بازی و نرم افزار لازم است؟ بیشتر بازی ها و نرم افزار ها برای اجرا شدن به نرم افزار های جانبی احتیاج دارند. این نرم افزار ها معمولا به همراه ویندوز یا نرم افزار و بازی مربوطه نصب می شوند و در بیشتر…

رفع ارور mfcore.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور mfcore.dll مواجه شده اید روش اول: بسته به نوع ویندوز خود, یکی از آپدیت های زیر را دانلود و نصب کنید Media pack…

رفع ارور msvcp110d.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcp110d.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…

رفع ارور msvcp120d.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcp120d.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…

رفع ارور msvcp140d.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcp140d.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…

رفع ارور msvcr110d.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcr110d.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…

رفع ارور msvcr120d.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcr120d.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…

رفع ارور msvcr80.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcr80.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…

رفع ارور msvcr90.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcr90.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…