رفع ارور و خطای ویندوز – آموزش کاربردی – حل مشکلات بازی و نرم افزارارور های رایج در همه بازی ها بایگانی - صفحه 4 از 9 - رفع ارور - err0r.ir

دسته: ارور های رایج در همه بازی ها

رفع ارور mfreadwrite.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور mfreadwrite.dll مواجه شده اید روش اول: بسته به نوع ویندوز خود, یکی از آپدیت های زیر را دانلود و نصب کنید Media pack…

رفع ارور d3dcompiler_42.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور d3dcompiler_42.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه DirectX 9.0c را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک کنید روش دوم: از…

رفع ارور msvcp60.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcp60.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…

رفع ارور d3dcompiler_46.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور d3dcompiler_46.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه DirectX 9.0c را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک کنید روش دوم: از…

رفع ارور msvcp80.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcp90.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…

رفع ارور msvcp90.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcp90.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…

رفع ارور d3dcompiler_47.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور d3dcompiler_47.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه DirectX 9.0c را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک کنید روش دوم: در…

رفع ارور d3dcompiler_43.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور d3dcompiler_43.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه DirectX 9.0c را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک کنید روش دوم: از…

رفع ارور vcruntime140d.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور vcruntime140d.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…