رفع ارور و خطای ویندوز – آموزش کاربردی – حل مشکلات بازی و نرم افزارارور های رایج در همه بازی ها بایگانی - صفحه 2 از 9 - رفع ارور - err0r.ir

دسته: ارور های رایج در همه بازی ها

رفع ارور mfcaptureengine.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور mfcaptureengine.dll مواجه شده اید روش اول: بسته به نوع ویندوز خود, یکی از آپدیت های زیر را دانلود و نصب کنید Media pack…

رفع ارور msvcr120_clr0400.dll

اگر در هنگام اجرای بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور msvcr120_clr0400.dll مواجه شده اید روش اول: تمامی نسخه های Microsoft Visual C++ Runtime را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک…

رفع ارور xinput1_1.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور xinput1_1.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه DirectX 9.0c را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک کنید روش دوم: از…

رفع ارور xinput1_2.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور xinput1_2.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه DirectX 9.0c را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک کنید روش دوم: از…

رفع ارور d3dcompiler_40.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور d3dcompiler_40.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه DirectX 9.0c را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک کنید روش دوم: از…

رفع ارور d3dx9_41.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور d3dx9_41.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه DirectX 9.0c را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک کنید روش دوم: از…

رفع ارور xinput1_4.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور xinput1_4.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه DirectX 9.0c را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک کنید روش دوم: از…

رفع ارور d3dx9_42.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور d3dx9_42.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه DirectX 9.0c را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک کنید روش دوم:…

رفع ارور d3dcompiler_41.dll

اگر در هنگام اجراي بازی یا نرم افزار مورد نظر با ارور d3dcompiler_41.dll مواجه شده اید روش اول: آخرین نسخه DirectX 9.0c را دانلود و نصب کنید برای دانلود روی همین نوشته کلیک کنید روش دوم: از…