رفع ارور و خطای ویندوز – آموزش کاربردی – حل مشکلات بازی و نرم افزاردرخواست رفع ارور - رفع ارور و خطای ویندوز - آموزش کاربردی - حل مشکلات بازی و نرم افزار

حتما یک تصویر از ارور و مشخصات سیستم را برای ما ارسال کنید

(آموزش گرفتن عکس از صفحه نمایش ، مشاهده مشخصات سیستم)


    فرمت jpg,png و حجم کمتر از 2MB